Rólunk

Rólunk

MATEMATIKA TANULÁSELMÉLETI ÉS -PSZICHOLÓGIAI KUTATÓCSOPORT érdeklődésének középpontjában a tananyag hatékony átadási-elsajátítási módszereinek vizsgálata áll.
Ezen belül nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogyan lehet a matematika tanulási folyamatát hatékonnyá tenni: hosszú távú, más területeken is alkalmazható tudást átadni, szerezni. Miként valósítható meg, hogy a diákok megértsék a matematikát, akár akarják, akár nem? Hogyan lehet felkelteni az érdeklődésüket?


Fő kutatási területeink az előhívási hatás vizsgálata, a társasjátékokkal való fejlesztés, a játékosítás, a fonott feladatsorok használata, a problémafelvetés, a geometriai szemléletfejlődés vizsgálata, a tudáskülönbségek áthidalása, a lemorzsolódás csökkentésének lehetőségei és a téri képességek fejlesztése.
Mind a köz-, mind a felsőoktatásban folynak kutatásaink.  Kiemelt figyelmet szánunk a két oktatási rendszer közötti szakadék áthidalásának, a sikeres átmenet megvalósításának elemzésére. 


14 általános- és 30 középiskola tanáraival van aktív kapcsolatunk, az ő segítségükkel folynak új tudásátadási módszereket vizsgáló oktatási kísérleteink. Céljaink között szerepel minél több hallgató és tanár bevonása a kutatási folyamatba.


 

A Magyar Tudományos Akadémia Közoktatás-fejlesztési Kutatási Programjának keretében

MTA-ELTE MATEMATIKA TANULÁSELMÉLETI ÉS -PSZICHOLÓGIAI KUTATÓCSOPORTként

folytatjuk tevékenységünket 2022 augusztusától .


Kutatásainkról előadásokat, előadás-sorozatokat és konferencia előadásokat tartunk. Eredményeinket tanulmányokban, folyóiratcikkekben és TDK dolgozatokban publikáljuk.


A kutatócsoport 2016-ban alakult a Módszertani Mesék előadás sorozat utódjaként. Az alapító kutatókhoz egyetemi hallgatók csatlakoztak, akik később maguk is akadémiai pályán folytatták tevékenységüket. Az érdeklődő tanárszakos hallgatók számára TDK-zási lehetőséget, diplomatémákat biztosítunk.